DATE – PALM

Home / DATE – PALM

DATE – PALM

Herbs
      Date palm(खजूर/ਖਜੂਰ ) ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੀਨਿਕ੍ਸ ਡੇਕਟਾਇਲਫੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁੱਕੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਚਾਰ ਡੇਟ ਪਾਲਮ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਭਇਓ ਕੇ ਖਾਓ । ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਭਿੱਜਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਟ ਪਾਲਮ ਸੁਆਦਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦਿਲ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ,ਖੂਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵਿਚ ਗੜਬੜ , ਸਟਗਨਟ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਲਹੂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਿਹਤ ਲਾਭ :  1 ਬਹੁਤ ਪੋਸ਼ਟਿਕ। 2 ਫਾਈਬਰ ਵਿਚ…
Read More

Deep Brain Stimulating Therapy (DBST)

Health
Deep Brain Stimulating Therapy (DBST) Our brain a fascinating machine contains billions of neurons. These billions of cells known as neurons talks to each other and generates a significant amount of electrical activity.This combined electrical activity in the brain is known as a brainwave pattern and effect our emotions and health. [caption id="attachment_1827" align="alignnone" width="736"] Deep Brain Stimulating Therapy (DBST[/caption] Our brain is a fascinating machine. This 3 pound organ contains 100 of billion cells. It can process though upto lightening speed depending upon the control on brain. Divided into two part left and right hemisphere, each dealing with specific function. These billions of cells known as neurons talks to each other. These neurons communicate using electricity Instabilities in brain rhythms correlate with tics, obsessive-compulsive disorder, aggressive behavior, rage, bruxism, panic…
Read More

DENGUE & CHICKUNGUNYA.

Health
Shivender Kumar Definition Dengue (DENG-gey) fever is a mosquito-borne disease that occurs in tropical and subtropical areas of the world. Mild dengue fever causes high fever, rash, and muscle and joint pain. A severe form of dengue fever, also called dengue hemorrhagic fever, can cause severe bleeding, a sudden drop in blood pressure (shock) and death. Millions of cases of dengue infection occur worldwide each year. Most cases occur in tropical areas of the world, with the greatest risk occurring in: • The Indian subcontinent • Southeast Asia • Southern China • Taiwan • The Pacific Islands • The Caribbean (except Cuba and the Cayman Islands) • Mexico • Africa Central and South America (except Chile, Paraguay, and Argentina) Researchers are working on dengue fever vaccines. For now the best…
Read More

Dengue, is treatable with herbs

Health
Dengue, Chikungunya or yellow fever leaves behind many side effect and toxicants even after recovery. Ayurveda have a great history of treating DENGUE & CHICKENGUNYA. In Sushrit Sanhita vish Adhaye, Sushrit write about various venom and poison. I myself treated many such patients whom hospital denied to admit because of their worse condition. GILOE added with other herbs act as nectar in dengue and Chikungunya. Even Zika and Japanese encephalitis are treatable with these herbs.   Definition Dengue (DENG-gey) fever is a mosquito-borne disease that occurs in tropical and subtropical areas of the world. Mild dengue fever causes high fever, rash, and muscle and joint pain. A severe form of dengue fever, also called dengue hemorrhagic fever, can cause severe bleeding, a sudden drop in blood pressure (shock) and death.…
Read More

DIABETES

Health
Getting diabetes is not a sudden process, but in fact "usually progresses over many months or years". In other words, your symptoms may not manifest until ‘years’ after it was triggered in your body. The vast majority of patients with type 2 diabetes initially had prediabetes. It is called latent period of diseases. ‘Diabetes is preceded by an incubation period that can be as short as months or as long as over a decade.’ Depending upon mainly the stress a patient has to go through. Diabetes is largely responsible for impotency, blindness, delay in wound healing(ulcers), blood pressure, amputation, end stage of renal diseases, Because of this, it is important to recognise and treat this devastating disease early in its progression to postpone or even prevent the serious complications associated…
Read More

Diabetes

Uncategorized
Diabetes has achieved pandemic proportion and effects nearly 7 crore people in India. It is said India is becoming capital of diabetic patients. Due to inadequate production of insulin relative to demand of body. other factor such as obesity , stress , day seeping etc. add fuel to fire. Dramatic increases of diabetes patient are due to more calories intake, less exercise and other lifestyle factor. It is heterogeneous and reflects the interaction of other diseases too. No wide definition can be given to it. Best call diabetes a syndrome rather than as diseases. Change in life style, diet and weight loss may delay or reverse factor. SPECIALLY YOGA AND STRESS RELEASING, ANTI-OXIDANT HERBS DELAY OR REVERSE THE METABOLIC ABNORMALITY. The worst reason is; We take dinner and go early…
Read More

Drum Stick

Herbs
Drum Stick(ਡ੍ਰਮ ਸਟਿਕਸ/सहजन) ਜਿਆਦਾਤਰ, ਡ੍ਰਮ ਸਟਿਕ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਰੁੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੱਕ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ 6-9 ਗੁੱਛਆ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੌਡਜ਼ 6 ਤੋਂ 18 ਇੰਚ ਲੰਬਾ, ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਸਾਈਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡ੍ਰਮ ਸਟਿੱਕ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਲਾਲ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਸਫੈਦ । ਇਸ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਕੀ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਫੇਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਕੀ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਕੌੜੀ ਜਦਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਡ੍ਰਮ ਸਟਿਕ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਿੱਲਰ ਦੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ…
Read More

Dry Ginger

Herbs
  Dry Ginger(ਸੋਂਢ /सूखी अदरक) ਸੁਕੀ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੋਂਢ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਸੁੱਕਾ ਅਦਰਕ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਅਦਰਕ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ "ਸੁੱਕਾ ਅਦਰਕ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਦਾਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਸੁੱਕੇ ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਬ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਸੁਕਾ ਅਦਰਕ ਤੇ ਘਿਉ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਅੰਬ ਦਾ ਰਸ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੈਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ |ਸੁੱਕੇ ਅਦਰਕ ਨਾਲ ਅੰਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਸੁੱਕੇ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ।ਸੁੱਕਾ ਅਦਰਕ ਪਾਚਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਪਾਚਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪੇਟ ਦੀ ਗੈਸ,…
Read More

Due to over-activeness of thyroid gland or sinus or day sleeping or some another reasons metabolism decreases, hence causing various problems including bulging or protrude of various parts either organs or muscles. By Ayurveda and yoga it can be reversed. but you have to go for various therapy.

Health
Due to over-activeness of thyroid gland or sinus or day sleeping or some another reasons metabolism decreases, hence causing various problems including bulging or protrude of various parts either organs or muscles. In Ayurveda and yoga it can be reversed. but you have to go for various therapy Ist to treat thyroid gland 2nd is stimulation of neurons cell of brain deep inside to level various brain chemicals cortisol serotonin GABA etc. WHATSAPP +919914117377 Q. What is NASVAAR (inhaling herbs) all about? A. these are mixture of herbs prepared to treat your sinusitis problem It is oldest therapy of world. We then set out to identify naturally occurring ingredients which could help treat sinusitis, as conventional methods which are mostly non-natural, may have many side effects. They are all 100%…
Read More

Due to summer, heat blow away glucose, salt, minerals, vitamins in form of sweat from your body. You feel tired and need instant energy. Then you look for a drink which gives you instant energy. So called soft drink or energy drink give you instant energy because of carbonated water, sugar, caffeine and nicotine in it.

Uncategorized
Due to summer, heat blow away glucose, salt, minerals, vitamins in form of sweat from your body. You feel tired and need instant energy. Then you look for a drink which gives you instant energy. So called soft drink or energy drink give you instant energy because of carbonated water sugar caffeine and nicotine in it. Excess of everything is bad. Gradually these products make you addicted of them. And these soft drinks become soft killer. If you are too tired you can have 150 – 200 ml. but don’t be addicted of it. Nowadays the word diet drink is becoming popular. The trend of having these beverages increased with the introduction of Diet versions. These versions claim to have no added sugar which can keep a check on the…
Read More